آموزش دامن تنگ

آموزش دامن تنگ ساده

در این مطلب سایت شیک دوز، آموزش دامن تنگ ساده ارائه خواهد شد. ابتدا اندازه های فرد مورد نظر را می گیریم، برای اندازه گیری به آموزش اندازه گیری مراجعه فرمایید. زمانی که تمام دامن یا لباس به یک مدل می باشد به این معنی که سمت راست و چپ لباس با هم فرق نکند، ما می توانیم نصف الگو را بکشیم و بعد پارچه را روی دولا بیاندازیم و نصف طرف دیگر را روی پارچه می بریم. پس اولین کاری را که باید انجام شود، تقسیم کردن دور باسن است که اندازه آن را تقسیم بر 2 می کنیم. قد دامن تنگ را به اندازه دلخواه رسم می کنیم و در واقع مستطیلی به عرض نصف باسن و به طول قد دامن رسم می کنیم. خطی که در سمت راست می باشد خط وسط جلو و خط سمت چپ را خط وسط پشت می گویند و اگر یک خط در وسط مستطیل بکشیم، خط پهلو گفته می شود. اگر شکم بزرگ باشد،  جلوی الگو دو سانتی متر بزرگ می شود و اگر باسن بزرگ باشد پشت الگو دو سانتی متر بزرگ می شود. البته این کار را برای اندام هایی که شکم خیلی بزرگ و باسن بزرگی دارند در موارد خاص انجام می دهیم بعد از اینکه خط پهلو را رسم کردیم بلندی باسن را اندازه می زنیم. فاصله بین کمر تا باسن را بلندی باسن می گوییم که برای خانم ها بسته به قد از 18 تا 20 سانتی متر است.