دوربین تخصصی مد
مسابقه طراحی لباس
اولین دوره آموزشی
برگزاری هم‌اندیشی سالانه
دومین دوره مسابقه
برگزاری نمایشگاه مد
رنگ سال 2017
لباس های آینده