بلوز پشت باز
پیراهن یقه چین کش
پیراهن آستین پاپیونی
پیراهن حریر دکلته
پیراهن دکلته یقه چین دار
کت زمستانی زنانه
پیراهن دامن کلوش
کت یقه آرشال مدل دار
بلوز یقه چین کش
بلوز شلوار سرهمی