پانچو کمر دار
پالتو آستین سرخود
الگوی پالتو کلوش
دوخت دامن 6 ترک صورتی
تاپ پشت بندینکی
تاپ یک طرفه
جلیقه یقه افتاده
پیراهن بلند بندینکی
پیراهن دکلته طرح دار