حریر آستین حلقه ای
تاپ آستین حلقه ای
پیراهن تابستانی شیک
بلوز با آستین دراپه
دوخت کت گیپور مجلسی
دوخت پیراهن دراپه سورمه ای
دوخت جیب فیلتاپی
دوخت لباس عروس