نمایشگاه طراحی لباس با الهام از نقاشی کودکان کار

گزارش مدل های طراحی لباس با الهام از نقاشی کودکان کار

کودکان معصوم اند، حتی با لباس های پاره و چهره ایی آفتاب سوخته که پشت چراغ قرمز با سماجت شان کلافه ات می کنند. ولی کافی ست چند دقیقه ای با آنها هم کلام شوی و از آرزوهایشان بپرسی آن وقت است که می بینی چه دنیای کودکانه و شیرینی دارند ولی مجبورند آن را پشت نقاب زمخت و پر از دود کار در خیابان پنهان کنند.

و حالا  در این شهر پر از دود و ترافیک جمعی از طراحان جوان دست به کار شدند تا قدمی برای حمایت از این کودکان معصوم و مورد غفلت واقع شده از جانب اجتماع بردارند و نمایشگاه برای طراحی لباس با الهام از نقاشی کودکان کار در باغ درمان واقع در خیابان دربند تهران برگزار کنند. آنها خودشان را در برابر این ناهنجاری اجتماعی مسئول دیدند و قدمی برای آن برداشتند، مسئولیتی که هر کدام از ما در هر موقعیتی که باشیم بر دوش داریم ولی گاهی آن را نادیده می گیریم.