جشنواره مد و لباس از خبرنگار و رسانه برتر تجلیل به عمل می آورد

جشنواره مد

جشنواره مد و لباس

در آیین پایانی جشنواره هنری مد و لباس فجر امسال از بخش های برتر خبر،خبرنگار مد و رسانه، برنامه تلویزیونی و رادیویی تجلیل به عمل می آید. به گفته کارگروه ساماندهی جشنواره مد و لباس، با اعلام دبیر کمیته علمی فرهنگی ششمین جشنواره مد و لباس فجر امسال، از خبرنگاران و رسانه برتر حوزه مد و لباس تجلیل به عمل می آید. به گفته مهدی محمودی، از طرف مسؤولان جشنواره مد و رسانه از خبرنگاران برتر این حوزه که در زمینه اطلاع رسانی و جریان سازی فرهنگی حوزه مد و لباس اسلامی و ایرانی فعالیت مفید داشته اند، تجلیل خواهد شد. همچنین در جشنواره مد امسال از رسانه برتر و فعال دومین دوره نیز به شکل جداگانه ای تقدیر خواهد شد.

زمان برگزاری جشنواره مد و لباس امسال

زمان برگزاری ششمین دوره جشنواره مد و لباس فجر امسال در ماه اسفند می باشد. که این جشنواره در تهران و ۱۵ استان دیگر به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

منبع: مد و پوشاک