دامن 4 ترک

آموزش دوخت دامن 4 ترک

برای کشیدن الگوی دامن 4 ترک ابتدا باید اندازه دور باسن را به چهار قسمت تقسیم کرد 25=4÷100.

به اندازه عدد بدست آمده خطی افقی می کشیم و به اندازه قد دامن دو طرف را تا پایین ادامه می دهیم. برای اندازه گیری بدن به آموزش اندازه گیری شیک دوز مراجعه فرمایید.

مستطیل ABCD بدست می آید اندازه دور کمر را نیز به چهار تقسیم می کنیم 17.5=4÷70 و عدد بدست آمده را از 25 کم می کنیم. 7.5=17.5-25 یعنی به اندازه 3.25 از هر طرف در نقطه A,B به طرف داخل علامت می زنیم و از آن نقاط به اندازه قد دامن خطی می کشیم که از نقاط F,E بگذرد.
شکل بدست آمده اندازه یک ترک است، البته گاهی هر ترک می تواند از اوزمان طبیعی بیشتر باشد یا اوزمان می تواند از خطر کمر تا پایین باشد و از نقطه F,E نگذرد بدین معنی که از روی باسن گشاد نشود بلکه از کمر گشاد شود.

به منظور دوخت دامن 4 ترک ابتدا تمامی ترک ها را به هم دوخته و برای کمر و زیپ مانند آموزش دوخت دامن تنگ عمل کنید.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.