الگوی اصلی بالاتنه

الگوی بالاتنه

آموزش رسم الگوی بالاتنه

برای رسم الگوی بالاتنه ، ابتدا دور سینه را تقسیم بر 2 کرده عرض الگو بدست می آید. 50=100/2

قد جلو را از کمر به بالا اندازه می گیریم طول الگو بدست می آید.

عرض الگو را نصف می کنیم قسمت راست قسمت پیش و سمت چپ را قسمت پشت قرار می دهیم.

قد جلو را نصف کرده خط سینه بدست می آید.

خط سینه را نصف کرده خط کارور بدست می آید.

دورگردن را تقسیم بر 6 کرده حاصل را به اضافه 1 می کنیم عرض یقه بدست می آید. 7=1+6=36/6

برای طول یقه عرض یقه را برای افراد معمولی به اضافه نیم می کنیم و برای افرادی که سینه های برجسته دارند به اضافه 1  می کنیم، بلندی یقه بدست می آید و یقه را به طور منحنی می کنیم. 0.5 یا 1+7

طول یقه را تقسیم بر 2 می کنیم. خط انتهای سرشانه بدست می آید.

از سر یقه طول شانه راه انتهای شانه اندازه می زنیم یعنی  14 سانتی متر. کارور جلو را نصف کرده روی خط کارور اندازه می زنیم.

از خطر کارور به خط شانه وصل می کنیم، بعد حلقه را می کشیم.

قد پشت را اندازه می گیریم، روی خط پشت یعنی 40 سانتی متر.

عرض یقه را اندازه می زنیم یعنی 7 سانتی متر.

2 سانتی متر بالا می رویم کل طول بدست آمده را نصف می کنیم، خط انتهایی سرشانه بدست می آید. سرشانه را برای الگو پشت هم منتقل می کنیم و خط رسم می کنیم. کارور پشت را تقسیم بر 2 می کنیم، روی خط کارور اندازه می زنیم.

از خط کارور به خط شانه وصل می کنیم و حلقه را وصل می کنیم.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.