الگوی بلوز

آموزش الگوی بلوز یا کت

رسم الگوی بلوز و کت را در این پست برای تان آماده کرده ایم.

به دلیل این که معمولاً دور باسن بزرگتر از سینه می باشد، الگو را به اضافه 10 کرده و همان الگوی قبلی را می کشیم. به این ترتیب بین الگوی پیش و پشت  10 سانت  فاصله می افتد. حالا دور باسن را تقسیم بر 4 کرده مثلا 27.5=7÷ 110 روی خط کت اندازه می زنیم.

از کمر به اندازه 20 سانت پایین آمده خط  باسن بزرگ بدست می آید. از محل باسن بزرگ به پنس پهلو وصل می کنیم. پنس جلو را از کمر 12 سانت پایین آمده و می کشیم.  پنس پشت را تا خط باسن بزرگ امتداد می دهیم.

این الگو را می توان برای پیراهن تنگ نیز استفاده کرد، یعنی به اندازه دامن امتداد داده و الگو را آماده کنیم.

نکات مهم در رسم الگوی بلوز

برای کت 2 سانت از خط سینه  پایین می آییم و حلقه آستین را می کشیم برای پیراهن حد معمولی را می کشیم.

برای لباسهای بدون آستین 2 سانت از حلقه بالا می رویم.

برای اندازه بازی یقه لباس یا کت، از گودی یقه تا به اندازه  ای که می خواهیم باز شود اندازه می گیریم و به الگو منتقل می کنیم  و خط دست زیر و رو را امتداد می دهیم.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

کت برش دار با ایجاد پنس

برای ایجاد برش بر روی سینه، الگوی بالاتنه را می کشیم و از خط کارو به نوک سینه خطی به صورت کمان می کشیم، زمانی که پنس شانه گرفته شود این خط کمانی کمی بازتر می شود که با دوختن آن حالت سینه برقرار می شود.

برش عصایی

برش عصایی با روش ساده به این صورت است که برای افراد معمولی 2 سانت از خط کارور پایین آمده و 2 سانت بیرون می رویم و به صورت کمان خطی به را به نوک سینه وصل می کنیم. با ایجاد کمان بعدی پنس ایجاد می شود که با دوختن آن پنس حالت سینه ایجاد می شود و نیازی به گرفتن پنس شانه نمی باشد در افراد سایز کوچک  1.5سانت در افرادی که سینه بزرگ دارند 2.5 سانتی متر از کارور پایین آمده و سپس به بیرون الگو می رویم تا نقطه دوم برش عصایی بدست آید.

برش صاف یا برش سرشانه

الگوی جلوی بالاتنه را رسم کرده از روی پنس سرشانه برش می دهیم.

برای اینکه روی کارور کیس ایجاد نشود از هر طرف نیم سانت اریب می کنیم، می توانیم دو الگو را روی هم قرار داده و اریب کنیم تا به یک اندازه شود. به دلیل این که طرف پهلو معمولاً اریب است و طرف پیش صاف تر است، هنگام دوخت دقت کامل شود که طرف پهلو اضافه نیاید.

ضمنا در این مدل می توانیم  پنس جلو را نیز ببندیم که در این صورت پنس شانه بازتر می شود.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.