آموزش تصویری نقاشی و چاپ روی لباس

این ویدئو، چهارمین قسمت آموزش نقاشی و چاپ روی لباس است.
در این فیلم آموزش چاپ روی لباس توسط شابلون آموزش داده شده است.

شابلون را روی کار فیکس کرده و به کمک رنگ آکرلیک و اسفنج رنگ را روی لباس می کشیم.
شما می توانید آموزش های مربوط به  نقاشی و چاپ روی لباس را در بخش مربوط ملاحظهفرمایید.