آموزش تصویری نقاشی بر روی پارچه

این ویدئو، اولین قسمت آموزش نقاشی بر روی پارچه است.

در این فیلم نحوه رنگ آمیزی گل های سایه روشن و ایجاد طرح روی پارچه آموزش داده است.

برای یادگیری کامل نقاشی بر روی پارچه مجموعه ویدئوهای آموزشی را دنبال فرمایید.