آموزش تصویری نقاشی روی پارچه

این ویدئو، دومین قسمت آموزش نقاشی روی پارچه است.

در این فیلم نحوه سایه روشن کردن رنگ ها آموزش داده شده است. چگونگی ایجاد گل ها و برگ های رنگی را می توانید در این ویدئو ملاحظه فرمایید.

برای یادگیری کامل نقاشی روی پارچه مجموعه ویدئوهای آموزشی را دنبال فرمایید.