آموزش گلدوزی

در این صفحه 16 مدل بسیار زیبا را برای اولین آموزش گلدوزی مدل های خلاقانه آماده کرده ایم. بسیاری از این مدل ها را به راحتی می توانید با نخ دمسه یا کاموا بر روی لباس هایتان بدوزید.

کافیست از طرح ها وراهنماهای ارائه شده در این آموزش گلدوزی استفاده کنید. برخی از این مدل ها از سوزن دوزی های ایرانی الهام گرفته است و برخی از آنها طرح های گلدوزی مدرن تری را ایجاد کرده اند.

آموزش گلدوزی طرح های خلاقانه