دامن کلوش

آموزش دوخت دامن کلوش

دامن نیم کلوش

این دامن را دامن نیم کلوش می نامند. برای کشیدن این دامن 1/4 دور کمر را در نظر می گیریم یعنی 17.5 و آن را با 4 جمع می کنیم.

17.5=1/4*70

21.5=4+17.5

از گوشه کاغذ برش به اندازه 17.5 علامت می زنیم تا  دایره ای بدست آید که این خط کمر نامیده می شود. از خط کمر به اندازه قد دامن علامت می زنیم الگوی بدست آمده را روی دو لای پارچه قرار می دهیم. الگوی بدست آمده در حقیقت نیمی از دامن است که وقتی روی دولای پارچه قرار می دهیم پشت و جلو دامن بدست می آید.

دامن 1/4 کلوش

برای کشیدن الگوی دامن 1/4 کلوش ابتدا اندازه دور کمر 70 را نصف می کنیم 35=2÷70 سپس 43=8+35 از گوشه کاغذ برش به اندازه 43 سانت علامت زده تا  دایره ای بدست آید. در این صورت  خط کمر بدست می آید. از خط کمر به اندازه قد دامن علامت می زنیم، الگوی بدست آمده الگوی جلو و پشت دامن است.

روش ساده رسم الگوی دامن کلوش

ساده ترین روش برای کشیدن الگوی دامن کلوش به شرح زیر است. ابتدا اندازه دور کمر را نصف می کنیم 35=2÷70 کادری به اندازه 60*35 می کشیم آن را به قسمتهای مساوی برش می زنیم طوری که در قسمت کمر از هم جدا نشوند در این صورت به هر میزان که می خواهیم اوزمان می دهیم با تغییر اوزمان ها می توانیم الگوی دامن کلوش – نیم کلوش و 1/4 کلوش را داشته باشیم.
تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

دامن کلوش

برای کشیدن الگوی دامن کلوش یا دامن تمام کلوش 1/8 دور کمر را با 2 جمع کرده.

8.7=70*1/8

10.7=2+7.8

این الگو به روش دامن های نیم کلوش و  1/4 کلوش کشیده می شود با این تفاوت که الگوی کشیده شده را روی چهار لای پارچه قرار می دهیم.