آموزش دوخت لباس بدون الگو آستین کیمانو

در این آموزش برای دوخت لباس بدون الگو نیاز به 2 متر و 20 سانتی متر پارچه در عرض 140 است (دو قد لباس).

پارچه را چهار لا پهن میکنیم تا 70 در 110 شود.

30 سانت از گوشه پایین چپ پارچه جا گذاشته و طبق فیلم خطی صاف تا بالا می کشیم.

سپس 25 سانت از گوشه بالا راست پارچه پایین میایم. از انتهای 30 سانت تا قد 25 به بالا وصل می کنیم (85 سانت) . سپس از انتهای 25 سانت به خط قبلی متصل میکنیم و حلقه را هلال مانند میکشیم. گردن را نیز کشیده و میبریم.

دور تا دور لباس را میدوزیم. کمری به عرض 6 سانت در طول کمر لباس بریده و به پشت لباس میدوزیم و داخل آن را کش 3 سانتی متری رد میکنیم.

سپس به اندازه دور تا دور گردن به عرض 6 سانت پارچه ای را بریده و لایی می کنیم و به یقه میدوزیم.

لباس آستین کیمانو شما به همین راحتی حاضر شد از آن لذت ببرید. می توانید یک کمر متناسب و شیک را نیز روی لباس ببندید.

این فیلم نشان می دهد برای دوخت لباس نیاز به تخصص خاصی نیست و مبتدیان هم می توانند با استفاده از این آموزش ها دوخت لباس بدون الگو را تجربه کنند.