آموزش دوخت دامن لنگی

الگوی دامن لنگی

الگوی دامن لنگی 1

دامن لنگی 1

برای کشیدن الگوی دامن لنگی ابتدا کادر اصلی جلو دامن را کشیده سپس شکل دامن لنگی مورد نظر را روی آن رسم می کنیم آن را قیچی کرده دوباره نیمه الگوی جلوی دامن را در زیر آن قرار داده. می توانیم این نوع دامن را از پشت مانند دامن های دیگر زیپ بگذاریم و جلو را دکمه تزیینی بگذاریم و هم می توانیم پشت دامن را بسته و جلو را باز گذاشته و یک دکمه در روی دامن و دکمه ای روی کمر نصب کنیم.

الگوی دامن لنگی

الگوی دامن لنگی 2

دامن لنگی 2

برای کشیدن  الگوی این دامن ابتدا الگوی کامل جلوی دامن را کشیده از پنس راست تا پایین خطی می کشیم و روی الگو مدل لازم را می دهیم. به دو صورت می توان عمل کرد هم می توان مدل دراپه را همراه با الگوی دامن برید و هم می توان آن را جداگانه ببریم و بدوزیم قسمت دیگر نیمه الگوی جلوی دامن است که زیر آن قرار می گیرد.

الگوی دامن لنگی

الگوی دامن لنگی 3

دامن لنگی 3

این نوع دامن لنگی دامنی است که هم می تواند فون و هم می تواند کلوش باشد برای کشیدن الگوی این نوع دامن، ابتدا الگوی پشت و جلو دامن را می کشیم در قسمت جلو مقداری که می خواهیم لنگی بشود را اضافه می کنیم و در پایین آن حالت می دهیم گرد می کنیم. سپس زیر پنسها را قیچی می کنیم یا اوزمان طبیعی می دهیم و یا پنس ها را تا بالا قیچی می کنیم و اوزمان بیشتری می دهیم در این صورت دامن کلوش یا نیم کلوش می شود. در صورتی که عرض پارچه زیاد بود این الگو را روی دولای پارچه قرار داده و الگو را یک تکه در می آوریم، در غیر این صورت پشت دامن درز دار می شود.
تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.