استفاده از هنر سوزن دوزی در طراحی لباس های مردانه

کمتر دیده اید که در لباس های مردانه از سوزن دوزی یا گلدوزی استفاده شود. گاهی همین نوآوری هاست که جلوه زیبا و جدیدی به لباس ها می بخشد. در این مطلب چند نمونه لباس مردانه که با سوزن دوزی ، منجوق دوزی، یا گلدوزی تزیین شده است را برایتان ارائه کرده ایم.

کانال شیک دوز shidkooz_com را حتما دنبال کنید.