مدل شلوار WP00059

آموزش دوخت شلوار لوله تفنگی

در این آموزش، نحوه رسم الگوی چهار شلوار مدل دار را فرا خواهید گرفت.
الگوی شلوار را کشیده و خط زانو را روی آن تعیین می کنیم. اگر قد کامل باشد فاصله بین فاق تا دمپا را نصف می کنیم. اندازه دور زانو را در حال نشسته اندازه گرفته و اندازه دور ران را نیز در حال نشسته اندازه می گیریم. اندازه دور زانو را نصف کرده، در قسمت جلو 2- و در قسمت پشت 2+ و اندازه هریک را نسبت به خط اتو می کشیم.

در صورتی که اختلاف کمر و باسن زیاد بود، به دلیل این که اگر پنس جلو را زیاد بگیریم جلوی شلوار بد می ایستد، حدود 1 سانتی متر از سجاف زیپ کم می کنیم.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

شلوار مدل دار از روی زانو کلوش

برای کشیدن الگوی شلوار بگی الگوی ساده جلوی شلوار را کشیده. از پنس جلو و روی خط اتو را تا تقریباً  نزدیکی دمپا قیچی کرده و این را برش تا حدی که می خواهیم پیله بدهیم باز می کنیم. معمولاً یکی از پیله ها روی خط اتو قرار می گیرند.

شلوار بگی

الگوی شلوار را کشیده از هر قسمت که خواستیم روی زانو بالای زانو و … خطی افقی می کشیم و آن قسمت را تا پایین جدا می کنیم روی قسمت جدا شده برش های مساوی می زنیم و مانند دامن کلوش ساده عمل می کنیم. هر قدر که بخواهیم این قسمت کلوش تر باشد فاصله قسمتها را باز می کنیم.

شلوار با پارچه های لول

ابتدا  الگوی پشت و جلوی شلوار را کشیده، قسمتهای خط اتو را قیچی کرده از هر قسمت شلوار اوزمان می دهیم.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.