الگوی دامن مدل دار

الگوی دامن مدل دار 1

آموزش دوخت دامن مدل دار

در این آموزش 4 دامن مدل دار به همراه آلگو ارائه شده است.

دامن مدل دار 1

دامنی که بالای آن مانند دامن ساده و معمولی است و پایین آن کلوش یا فون است ابتدا الگوی پشت و جلوی دامن را کشیده، سپس قسمتی را که می خواهیم دامن ساده باشد را از الگو جدا کرده، قسمت پایینی را مانند فون یا کلوش به چند قسمت تقسیم می کنیم و آن را می بریم و به اندازه دلخواه اوزمان می دهیم. باید توجه داشته باشیم که پنسها را کور کرده و به هیچ وجه قیچی نمی کنیم. روی پارچه هیچ پنسی وجود ندارد و قسمت بالایی را می توانیم بدون درز روی پارچه ببریم.

دامن مدل دار 2

دامنی است که قسمت بالای آن مانند دامن معمولی ولی قسمت پایینی آن پیله دار است. در این صورت  نیز پنس کور می شود. برای برش بالای پیله ها ابتدا پیله ها را مرتب می کنیم. سپس بالای آن را قیچی می کنیم (همراه با جای اضافه برای دوخت) قسمت بالایی را می توان  به هر صورت برش داد (گرد، تیز یا به صورتهای دیگر).

الگوی دامن مدل دار

الگوی دامن مدل دار 3

دامن مدل دار 3

این دامن دامنی است که بالای آن برش تزئینی دارد و پایین آن چین دار است. ابتدا کادر اصلی دامن را کشیده قسمت بالا را روی کادر (به دلخواه) می کشیم و قسمت پایین را جدا کرده در قسمت بالا پنس را کور کرده و روی پارچه پنس وجود ندارد، به دلیل اینکه حالت آن بد می شود و در دامن ایجاد اشکال می کند. قسمت پایین را به قسمتهای مساوی تقسیم کرده قسمت جلوی دامن را روی دولای پارچه قرار داده و بین هر یک از این قسمتها را به اندازه دلخواه فاصله می گذاریم.

دامن جلو دکمه دار

الگوی اصلی دامن را کشیده فقط در قسمت جلو 2 تا 3 سانتی متر بیشتر جا می گذاریم، اما روی پارچه  3 سانتی متر دیگر برای جای دوخت می گذاریم، یعنی با 3 سانتی متر در قسمت جلوی الگو می شود cm 6 الگوی دامن می تواند هر مدلی که بخواهیم باشد (فون – برش دار و …) ما می توانیم مدل مورد نظر را روی بقیه الگو پیاده کنیم.
تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.