آموزش دوخت جیب دامن

جیب دامن از زیر بدون کیسه

برای دوختن جیب از زیر بدون کیسه یکبار الگوی اصلی جلوی دامن را در آورده همراه با ایجاد در جیب و بار دیگر قسمت هاشور زده را از الگو بیرونی می آوریم. الگوی هاشور زده را زیر قرار داده و روی آن را چرخ می زنیم.

جیب دامن از رو

برای دوختن جیب از رو کافی است قسمت هاشور زده را جدا کرده و پس از انداختن روی پارچه آن را روی دامن اصلی قرار دهیم.

جیب دامن از زیر با کیسه

برای دوختن جیب زیر با کیسه یک بار قسمت هاشور زده سبز را جدا کرده و بار دیگر قسمت هاشور زده قرمز را جدا می کنیم.

توجه : اندازه در جیب: اگر فاصله جیب تا درز پهلو cm 2 باشد طول آن 13 سانتی متر باید باشد.

اگر فاصله جیب تا درز پهلو 4 سانتی متر باشد طول ان 12 سانتی متر می باشد.
تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

الگوی جیب دامن