الگوی شلوار

الگوی شلوار

آموزش دوخت شلوار

برای کشیدن الگوی اصلی شلوار الگوی اصلی دامن را با قد 100 cm می کشیم. بلندی فاق را بدست می آوریم (بلندی فاق = دور باسن 1/3 یا ¼)  (33=3÷100)  به اندازه بلندی فاق از کمر به سمت پایین علامت می زنیم. در قسمت جلو شلوار 3 تا 6 cm به طرف جلو و 8 تا 12 سانتی متر در  قسمت پشت شلوار اضافه می کنیم و فاق شلوار را می کشیم. مرغک شلوار را نیز در پشت می کشیم.  4 سانتی متر از وسط پشت شلوار به طرف پایین و آن را به خط  پهلوی شلوار وصل می کنیم. برای بدست آوردن خط اتو فاصله بین دو نقطه (B و A) را اندازه گرفته و نصف می کنیم که از آن نقطه خطی در طول شلوار می کشیم که خط اتو نامیده می شود. با توجه به این که خط اتو زیر پنسها قرار ندارد، پنسها را جابجا می کنیم و در زیر خط اتو قرار می دهیم. معمولاً پنس جلو را حذف می کنیم و اندازه آنها را معمولاً در پنس های دیگر خصوصاً پنس جلو حذف می کنیم و اندازه آنها را معمولاً در پنس های دیگر خصوصاً پشت اضافه می کنیم.

اگر بخواهیم اندازه دم پای شلوار 40 باشد آن را به دو تقسیم کرده 20=2÷40

18=20-2 اندازه دمپای جلو و 22= 2+20 اندازه دمپای پشت می شود. این اندازه ها را باید از دو طرف خط اتو اندازه گرفت نقاط بدست آمده را به دو طرف خط فاق وصل می کنیم.

تلگرام شیک دوز shikdooz_com را حتما دنبال کنید.

فیلم های آموزش دوخت شلوار از کانال تلگرام رها (Raha_Couture) را در ادامه ببینید.

هرگونه کپی برداری تنها با لینک به این صفحه شیک دوز مجاز است.